Home

Mijn naam is Andrea van Polen. Ik ben beëdigd vertaler Spaans/Nederlands (v.v.) en eigenaresse van Vertaalbureau Plus, gevestigd in Hoogland (gemeente Amersfoort). Mijn diploma heb ik behaald aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen te Utrecht.

Door de rechtbank Utrecht ben ik beëdigd als vertaler Spaans. Ik sta ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 5191.

Mijn opdrachtgevers zijn o.a. particuliere klanten en overheidsinstellingen zoals ministeries. Ik ben gespecialiseerd in juridisch vertalen.

U kunt bij mij terecht voor (beëdigde) vertalingen (Spaans/Nederlands) van diverse teksten zoals: diploma’s, aktes zoals geboorte- en huwelijksaktes, contracten, privécorrespondentie en adoptiepapieren.